Monthly Archives: April 2011

Jaloesie

ja·loes´sie (s.nw.) afguns, naywer. (1) ‘n warm, dik gevoel in jou keel as jy portuurs se nuwe motors en groot huise sien, of hoor van hul vakansies. Hou verband met spyt, dieselfde gevoel gekoppel met die gedagte dat jy dalk nie ‘n predikant moes geword het nie, maar ‘n dokter, prokureur of so iets. (2) Versuim om jou seëninge te tel.

Advertisements

Middel

In

die

middel van my geloof staan

Jesus Christus

en

in

die

mid

del

van

die

middel

staan die kruis

wat alles skei en saamvoeg

bo en onder, oud en nuut, in en uit, een en almal, tyd en altyd

EEN GOD EEN HERE EN MIDDELAAR EEN GEES EEN KERK EEN

Geloofsbelydenis: Paasfees 2011


Kruispsalm

Kruispsalm

Goeie Vrydag 2011

kruis uit my wat U weet wat

my nederigheid is moontlik vrees

my empatie kan dalk nie egte liefde wees

my rus-in-U dalk sommer ongehoorsaamheid

ek wil maar weet nie waarom hoe

U met u eie Mens wil kruis toe gaan nie, Vader?

maar steek u Geesswaard in my sy

en tref my in my vlees en daar sal pyn wees

maar die water en die bloed sal wys

dit wat U wou is uitgekruis


Palmsondag 2011

Palmsondag 17 April 2011

Die volgende dag het ‘n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel. Joh 12:12-13

palmtakke drama gooi ons

met hosannas Here Jesus

Seun van Dawid nooi ons

U in nuwe keuses in

help U nou vir ons

om nuut vir U te leef:

waarlik stiltetyd te hou

by kruisings uit te deel

ander te vergewe

en ook te vas

(die dieper geestelike lewe)

maar Seun van God

o Here doen dit so

dat ek nie reeds teen Vrydag

Gees van God soos altyd

weer my ou vlees word nie


Godsgenadegolf

Godsgenadegolf

Lydenstyd 2011

stil

nou

spits

jou

luister

hoor jy

‘n sweem-

geluid gedreun

gedruis gebulder die

oorverdowende geskreeu geloei

van die oorweldigende genade van God


Die sondelys van Jimi le Roux

Die sondelys van Jimi le Roux

lydenstyd 2011

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!  Psalm 139:23-24.

Vader

1. Bewuste sondes:

Ek ken en bely die denke, gesindhede, motiewe, woorde, dade en gewoontes wat U nie eer nie.  Ek is so jammer.  Gee dat ek dit nie ignoreer nie, maar op ons agenda hou.

2. Onbewuste sonde

Ek weet en bely dat daar ook dinge in my onbewuste is wat tekortskiet aan U heiligheid, Here.  Dalk is dit ontkenning, dalk repressie, dalk is dit regtig onbewus.  Vergewe my.

3. Versuime

Ek bely ook veel versuime.  Ek wou nog soveel goeie dinge doen: meer gee, meer bid, maar ander dinge en my willose inersie het dit afgeweer. Ek is jammer, Here.

4. Liefdeloosheid

Ek bemerk my eie liefdeloosheid.  Ek wil U liefde leef, maar sukkel veral met vreemde naastes wat in nood is, en my vyande.  En ek weet nie wat om met bedelaars en geld-vraers te doen nie.

5. Genadeloosheid

Ek glo dat alles, alles genade is,  maar ek vind by my veroordeling en afkeur:  as jy lui of vuil is,  of onbeskof en onopgevoed, kry jy maar wat jy verdien.  So asof ek dit verdien het.

6. Ekkigheid

Ek bely my ekkigheid en vlees.  Ek besef hoe in die middel EK wil wees, hoe aandag en eer my valideer. Hoe belangrik ek kan voel.  Hoe ek probeer presteer.  Ek is jammer – dit gaan nie oor my nie…

7. Nie geword wat ek kon nie

Ek bely dat ek soveel meer kon word as wat ek is. Ek kon u bloudruk uitgeleef het, maar dit is gekeer deur my onsekerheid, ongeloof, portuurdruk en doodgewone vrees.

8. Nie in verhouding soos ek wou nie

Ek weet my verhouding met U kon veel verder gewees het.  Ten spyte van ander bedoelings gaan ek elke dag veral maar in eie krag aan, behalwe in krisisse – dan weet ek om U te soek.

9. Nie gebroke soos U nie

Ek bely, Here, dat my hart nie breek met wat U breek nie; ek sien nie wat U sien nie, en voel nie wat U voel nie, en ek doen nie wat U sou doen nie.  Ons is nie een nie, Here.

Vader, ek het gesondig en is nie werd om u seun te wees nie.  Wees my sondaar genadig – vergewe my!  Dankie dat ek in Jesus Christus wel by U vergiffenis en ‘n nuwe lewe ontvang.Dankie dat ek wel ‘n seun en ‘n geliefde is. Maar help my om vanuit die bg. sondes na U toe te groei.

Amen.


Malcolm Rothwell – Journeying with God

Journeying with God – Malcolm Rothwell (2001, Peterborough: Epworth Press)

Rothwell, ‘n Metodiste-leraar en eks-psigoloog, woon ‘n 30 dae stil retreat by om die Ignatian Examen te doen. Die boek is sy opsomming van die evaring. Ter agtergrond: Ignatius de Loyola (1491-1556) is die stigter van die Jesuïete Orde en ‘n bekende katolieke teoloog. Sy kontemplatiewe benadering is vandag populêr – dit gaan oor ‘n verhouding met God, die belewing van God, die onderskeiding van God se wil, ens. Wat as Ignatian prayer bekend staan, behels die bepeinsing van Jesus soos die evangelies Hom skilder. Die metode is die verbeelding, en die doel is om jouself in die Bybelverhaal te leef – om as’t ware deel te word daarvan en Jesus ook met jou te hoor praat. Wonderlike dinge kom na vore. Dis ‘n subjektiewe lees van die Bybel, maar diep spiritueel en betekenisvol vir die individu. Alhoewel dit misties voorkom, is die doel prakties ‘n lewe waarin God onderskei word as aan-die-werk. Ek het baie gehou van die boekie (wat ek vir R15 op ‘n sale gekoop het). Sy examen is ‘n vaste program, gebaseer op die lewe van Jesus waarin die Christen sy lewe diep oopvlek en God se wil vir hom daarin ontdek. Dis baie intens. Ek het baie geleer. Ek sal beslis die materiaal wil gebruik in ‘n inleidende kursus oor onderskeiding, wat (1) korter (2) bietjie meer holisties (m.a.w. protestantisme ingesluit) en (3) kontemporêr sal moet wees. Nogtans is hier antieke wysheid – van die soort wat Protestante gewoonlik oorsien. Dis die rigting waarin ek wil groei.

Hoofstuk 2 bied ‘n goeie oorsig oor die gebed van stilte

Hoofstuk 8 bied ‘n goeie oorsig oor onderskeiding en die examen van Ignatius

Hoofstuk 9 bied goeie voorbeelde van hoe die verbeeldingsoefeninge prakties werk

Enkele aanhalings

God is in all our experiences. The secret is to discern his presence; most of the time we are too busy just surviving and addressing our own agendas. God is simply squeezed out. – p.xi

God is nearer to us than our own soul, for he is the ground in which it stands, and is the means by which substance and sensuality are so held together that they can never separate (Julian of Norwich) – p23

Speech is masculine: it goes out and penetrates, in order to give pleasure and impregnate. Hearing is feminine. The ear is a void, waiting for the word which brings pleasure and life (Rubem Alves) – p23 [t.o.v. die noodsaak om in gebed te luister, nie net te praat nie]

The most common way of denying God is to deny our experience – p30 [n.a.v. die gedagte dat God aan die werk is in alles wat ons doen. Ons wil Hom egter nie daar sien nie, en soek Hom op spesiale plekke, soos in die kerk, by ‘n gebedsbyeenkoms, in my stiltyd, ens.]

One of the reasons people leave churches is so that they can grow – p52

We have been eager to provide the answers instead of engaging with the world to discover what the questions are – p54

Formal religion with its trappings and power games, is proving to be a major obstacle to spiritual growth and development. Religions sets limitatioins, and lures the seeker into dealing with issues which seem to belong to the perpetuation of the system rather than the growth of the person. – p54

Our spirituality is so split that most Christians believe that world hunger, homelessness, the arms trade, war itself, are political questions, not religious and therefore unsuitable topics for the pulpit. Such a split personality is attractive to the better off. – p57

Love is learning to live without possession, manipulation and control. I can possess an autumn day or a beautiful view of fruit trees in blossom no more that I can possess my wife or my children. – p84

In conclusion it can be seen that discernment lies at the heart of Ignatian spirituality. However, it also lies at the heart of all spirituality. – p110 [n.a.v. die uitgangspunt dat ons geestelike lewe behels om te onderskei waar God in my lewe besig is en wat sy wil is; en Ignatius se drie metodes van onderskeiding]

The transendent rarely goes by the rules – p130 [n.a.v. van ons poging om God altyd in ‘n boks, formule of skema te druk, en te wil verklaar, beheer of voorspel]