Monthly Archives: Oktober 2011

Die Ring – Truida Heymann

Die Ring (Truida Heymann, Hemel en See, Vermont; 2002)

Ek het hierdie boek gelees as deel van my voorbereiding vir ‘n geestelike begeleidingsprogram wat ek iewers in volgende jaar wil opstel. Spiritual Direction is ‘n geestelike benadering wat nogal van Jungiaanse begrippe gebruik maak en ek het ‘n inleiding daarin gedoen en al heelwat gelees.  Ek het wel Jung in Sielkunde Honneurs gedoen, maar dit was laaank terug.  Jung werk met diep geestelike temas (t.s.v. die slegte beeld wat hy soms van evangelicals kry) en was ‘n soort-van-‘n-gelowige (pa was ‘n predikant), maar hy het in sy tyd en konteks gewerk en ons is nie sielkundiges nie – ons is siele-herders.  Ons wil dit dus integreer met ‘n meer “Bybelse psigologie”, m.a.w. meer gebruik maak van die begrippe (bv. vlees en Gees) waarmee Paulus werk, die “kruis opneem” (ego kruisig) waarvan Jesus praat, ens.  Al hierdie temas is goed uitgewerk in die Christelike mistiek, as mens die werke van Andrew Murray, Watchmann Nee, ens. so kan beskryf.  Dit is egter algemeen en outyds geskryf, wat ek in gedagte het is al baie beter uiteengesit deur Dr Willem Nicol, maar ek wil dit ook programmaties aanbied – sommige sal sê dit is teen die hele aard van die spiritual direction, waarmee ek sal saamstem, maar ek soek steeds iets vir ons huidige konteks.  Spiritual direction is baie stadig en inderdaad diep, maar baie min het daarvoor tyd – dis soos geestelike psigo-analise.  Wat ek (ook vanuit my life coaching agtergrond) beoog is ‘n soort spiritual coaching – om iemand te begelei deur definitiewe temas waaruit hy gedwing word om geestelik en persoonlik (dit bly ‘n psigo-spirituele reis) dieper te gaan.  So ‘n ses maande (dit sal steeds ‘n intense proses wees wat tyd verg)  wat as kragtige katalisator sal dien vir sy verhouding met die Here en sy groei .  In elk geval – dit maar die agtergrond…  Wat Truida Heymann se boek betref:  sy deel oor die manlike en vroulike argetipes in die gees en die groei wat nodig is om by groter psigiese integrasie te kom.  Sy gebruik sprokies (ook modernes soos The Lord of the Rings) om aan te dui hoe diep hierdie argetipes vasgelê is in ons denke en kultuur.  Dis natuurlik ‘n suiwer sekulêre boek, maar die ooreenkomste en toepassings op die geestelike groei is veelvuldig.  Dit was ‘n joy om te lees – ek sien net ek moes eintlik haar eerste boek – DIE PAD NA HEELHEID – eerste gelees het en hoop om dit nog in die hande te kry.  Ek dink dis bietjie meer van toepassing op wat ek soek.  Dit lyk of dit oral uitverkoop is, kan iemand help?  Sal maar die skrywer of uitgewers self moet kontak.  Die voordeel van hierdie boeke lyk my is dat sy hierdie arcane en ingewikkelde goete in eenvoudige Afrikaans neerskryf sodat leke soos ek dit kan verstaan.  Ek is nie so seker hoe hierdie spesifieke tema gaan inpas in my program nie, maar ek het inderdaad weer ‘n waardering gekry vir:

  • die diep insigte rondom die werking van die onbewuste (alhoewel hierdie hele benadering tegnies so fyn onderskei dat dit later suiwer spekulasie is.  Ek dink oor die breë trekke kan mens saamstem.  Dit is bv. op hierdie spekulatiewe aspek dat die moderne hoofstroom sielkunde vir Jung verlaat het)
  • wat volwassenheid en persoonlike geestelike groei behels (alhoewel ons meer daarin sien as net hierdie – daar is bv. ook die verhouding tot God en die vergouding tot die wêreld ter sprake)
  • hoe die Here ons lei in ons geestelike groei – as ons net meer daarvan bewus sal raak en daarmee saam beweeg.  Wat Jung van drome, sinkronisiteit, God ens. sê is wat die Christene, ook van ons eie evangeliese tradisie, al lankal doen
  • ek moes natuurlik weer na my eie groei kyk en heelwat journalling doen oor my eie integrasie, skadu, verdediging, ens.

In breë trekke is ek eens met die tesis van hierdie boek en soos gesê, sal die eerste een nou wil lees.

Advertisements