Monthly Archives: Februarie 2012

Wonderful Exchange (Alexander Ryrie)

Wonderful Exchange, An Exploration of Silent Prayer  – Alexander Ryrie (2003, Norwich: Canterbury Press)

Dalk die beste R15 wat ek spandeer het, toe ek hierdie boek op afslag gekoop het…  Ek is al geruime tyd besig om te leer oor kontemplatiewe gebed (die Gebed van die Hart, of die Gebed van Stilte) en hier is seker die beste samevatting oor die teorie en praktyk daarvan, in ‘n kort 100 bladsye. Alexander Ryrie, Anglikaanse priester, se versigtige en presiese Engelse styl maak geen wilde aannames en beloftes nie, maar getuig van diep kennis.  Hy haal uitvoerig aan uit die woestynvaders en ander Ortodokse skrywers en eindig elke hoofstuk met ‘n lys aanhalings.  Sy logiese verduidelikings het vir my begrippe oopgemaak wat ek na 6 jaar nou eers beter verstaan.  Vir die wat wonder, kontemplatiewe gebed gaan oor woordelose gebed en die diep deel (“wonderful exchange”) wat plaasvind in die stilte tussen my en God.  Dit is ‘n poging om weg te kom van die woorde en woorde van ‘n “gebed van die verstand” (baiekeer ‘n “gebed wat om myself draai”), waaraan ons dink as ons aan gebed dink – alhoewel ons beide soorte gebed nodig het.  Hierdie tipe gebed het in die 4de en 5de eeu ontwikkel in die woestyne en is bewaar in die spiritualiteit van die ortodokse kerke, alhoewel die ander liturgiese kerke dit ook ken en beoefen.  Vandag word dit nuut ontdek deur protestantse Christene.

Advertisements