Monthly Archives: Maart 2012

Stil Saterdag (2)

Stil Saterdag (2)

23 April 2011

 

ek kitschristen eis

dat sterf en opstaan

saam moet gaan

 

ek bely en gee my self

so skenk U dus vir my

wetmatig liniêr

ás A, dán B

en X sal lei na Y

my seëning

en soet oorwinning

nóú

 

maar stil saterdag

is Jesus in die hel

van wag

Advertisements

Stil Saterdag

Stil Saterdag

23 April 2011

 

selfs in die doodse nag

wat langer duur as

vier en twintig uur

moet jy soms wag

die stilte van die graf

waar niks maar niks gebeur

verduur

die donker van die siel seisoen

self ondersoek en boete doen

Here waarom het U my verlaat?

sy dag kom seker soos die son

maar net so waar is daar

die wag : stil Saterdag

 

heilge stilte heers

op Sabbatsdag

as tyd nie langer tik

as God gaan rus en ek

en jy

moet

wag


Lydenstyd belydenis

Lydenstyd belydenis

3 Maart 2010

waarom ly ek nie in lydenstyd vir u

en dra ek nie my kruis

waarom word die klein bewyse

koffie – sjokolade – wyn

groot opofferings

wat ek moet aflê, pyn

wat nooit kan vergelyk

al faktor ek dit ook oneindig

ek weet dit wel –

en ek is regtig jammer

en as ek vas, vergewe

dat dit my so geestelik laat voel

dat ek ‘n reusewerk verrig

in hemelse realme

maar gees x vlees = vlees

die les van lydenstyd is dus

dat dit my eie ek sal wys

ja dat ek myself kan sien

en dan vir u wat hang

daar aan u kruis


Dawidiese Seën

Dawidiese Seën

Psalm 20

Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde,

maar óns, ons vertrou op die Naam van die HERE ons God.

Ps 20:8

 

mag die Here jou gebed verhoor

mag die God van Jakob jou beskerm

 

mag die Here aan jou offers dink

mag Hy uit Sion Hom oor jou ontferm

 

mag die Here alles gee wat jy begeer

mag  Hy jou oorwinning skenk

 

steek jou vaandel in geloof omhoog

en juig solank in die verlossing

dis al stryd wat jy sal voer

gesalfde

laat die vyand hom beroem

in al sy mag en al sy wapens bring

vertrou op Hom wat die oorwinning borg

 

mag die Here hierdie seën gedenk


wedergeboorte gebed

Heilige Messias, ek bely dat U die Christus van God is, die Gesalfde.  U bring die koninkryk van God na ons en lei die wêreld in ‘n nuwe tyd in – ek weet dit en ek glo dit. Amen.

Heilige Meester, ek kies weer om u volgeling te wees.  Ek het nog so ver om te groei, maar ek wil aan u voete sit, agter u aan volg en meer soos U word. Amen.

Heilige Profeet, ek wil van U leer.  U spreek woorde van wysheid en oorvloedige lewe.  U leer my die lewenskuns en ek wil daaraan gehoorsaam wees. Amen.

Heilige Koning, ek buig voor U op u troon – U die Koning van die konings en die Here van die here. Vestig u koninkryk ook in my lewe! Amen.

Heilige Here, ek gee myself prys vir U.  Ek lê my wil, ambisies en regte op die altaar.  Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. Gebruik my soos u wil. Amen.

Heilige Seun, ek loof en prys U.  Ek wil u heiligheid en almag roem, u liefde en genade besing.  Ek wil u troon nader in aanbidding en my lewe voor u buig. Amen.

Heilige Lig, stroom my lewe in. Ek smag na u teenwoordigheid, na kontak, na eenheid, na die skok van u aanraking.  Amen.


apokatastasis

Hand 3:21 | Lydenstyd 2012

die Here alleen weet

na Jesus wat aan die kruis

eenmalig en finaal

die heelal minusterminaal

en universele teenpool

aan Homself kon koppel

en van die skok gesterf het

vir drie dae voor

die Ewige Plus in Hom

kon terugstroom of daar

in die heroprigting van

alle dinge

‘n negatiewe potensiaal

kan bly?