Monthly Archives: November 2015

Heilige Gees-gebed

Heilige Gees-gebed
Sondag, 22 November 2015

U Gees glip in my gees in, Here
ek voel U asem in my longe,
die koel lugstroom deur my neus, u Wind.
U’s tussen siel en gees in,
tweesnydend toets u swaard my hart,
deurgrond dit my gedagtes,
vind onteenseglik daar die weg van smart.
Vlek my vlees maar oop, bekeer dit
met u onuitspreeklike versugting,
transformeer totaal my ego,
die ekkigheid wat steeds teen U begeer,
en lei my op u unieke weg.

U ken my behoeftes beter as ekself,
want ek’s ‘n kind,
maar U sê vra en jy ontvang – soek en jy sal vind.
As ek dan vandag, u dag, in stilte sit,
en vra en in geloof ontvang, dan vra ek dit:
gee my als wat U wou gee, wou gun, wou seën,
en bind veral Uself aan my,
in my denke en my dade in,
want U’s die grootste prys,
die pêrel van groot waarde, die skat,
so maak my hartgesindheid U,
nie ek nie, word U meer en ek dan minder,
tot U oral, alles is in my.

My geloofsgebed vandag vra niks, Here,
want dis alles meestal vlees,
as dat U vandag in my sal wees,
o Heil’ge Gees:
en ek in U kan bly.
Amen.

Joh 14:17, Gen 2:7, Heb 4:12, Ps 139:23-24, Rom 8:26-27, Jak 4:3, Gal 5:17, Mat 7:7-8, Deut 6:8, Mat 13:44-46, Joh 3:30, Joh 15:4

Advertisements