Category Archives: Lydenstyd

Opstanding-refleksie by die dam

Opstanding-refleksie by die dam
Paasfees, 16 April 2017

Christus het opgestaan!

Maar wat beteken dit, o Heer? Wat is “op-stan-ding”?
Opstanding is mos ‘n opstand-ding teen die dood.
Opstanding is lewe in die dood en deur die dood –
dis lewe téén die dood in! Dis om teen die wat-ook-al
te staan en hierdie fris en koel suidoosterwind so
diep as moontlik in te asem (God se asem haal) en
hierdie piepklein blommetjies om my raak te sien, te
bestudeer (ja sowaar, en dit in hierdie droogte) en
te besef dat hierdie dam nog net so laag-laag lê as
wat dit laasmaand was, dit het dus nie nóg gesak nie en
die reën is soveel nader, so daar’s genade wat
genoeg is vir ‘n doring-in-die-vlees bestaan en
daar is hoop dat dit sal reën, herstel, genees; hoop
vir ommekeer, vir seën. Dit kan werklikwaar gebeur!
Opstanding is in my kop as ek met wargedagtes
na my Vader gaan (van die vark se peule na die fees
was één besluit gewees toe die seun dít sien vir
wat dit is: dat hy ‘n kind is van die Vader) en ek besef
so lief het God sy Seun gehad dat Hy die lewe gee
vir Hom selfs in die dood, sodat elke een wat eweneens
(ek’s mos ook ‘n kind) na Hom wil gaan, kan kom
en oorvloed vind en geen vorm van die dood sal vrees.
O Gees wat kragtig is, laat my, opstandeling, bely:
dié dam SAL vol loop, dié lewe SAL oorvloedig wees,
in geloof is dit reeds fees: dis tyd vir die oorwinning,
want dís die opstanding!

Hy het waarlik opgestaan!

Advertisements

kruis Kruis

kruis Kruis

Lydenstyd-refleksie

8 Maart 2017

As

jy

aan die Vaste deelneem

is dit moeilik

(en van koffie vas die moeilikste!)

en lánk maar

daar is wel een seën

jy sal jou mislukking sien

jou nie-opdaag-in-jou hart

jy’t gedog gewou dog nie gebid gegee

maar toegeplak met pleisters

van klein-klein kruisigings

jou sonde-aard nog nét so baar

en jy sal weet waarom

Hy

dan

dáár moes hang

en wat genade werklik is


Bekering

Bekeer my

Sondag, 28 Februarie 2016, Lydenstyd

Klaagliedere 5:21

Bekeer my tot U, HERE,

dan sal ek my bekeer

vernuwe my dae

soos in die voortyd

skoolbekering

opreg maar min

dominee se seun

se dominee seun sondes

gering

maar vol skuldgevoelens

het U my geneem

28 Desember 1978

eintlik net ‘n herbevestiging

van vele vroeër

sondagskool se prediking

en daarna vele meer

bediening in

ernstig gesoek gevind verloor

geval gestaan verstaan

van goed kan ek eenvoudig nie

bekeer ek kan dit sê

maar kan nie doen

bekering as my beste werk

wegwerplik sinneloos

soos Jeremia weet ek

U bekeer ‘n hart

kan transformeer

daarom

soos elke keer

roep ek in u Wind:

bekeer my!

dan sal ek

my bekeer


Uitbranding-meditasie

Uitbranding-meditasie
Die sesde week van die Vaste, 2015
That which gives light must endure burning. – Victor Frankl

Dit wat lig gee moet die brand verduur,
die prys van die verligting is die vuur.
Iets brand uit terwyl dit skyn
en sterf dan en verdwyn –
en dan weer net die donker.
Die Lig was hier en helder, hard het Hy geskyn –
tot sy vlamme op ‘n kruis verdwyn het:
uitgebrand, gedoof, gedood,
die laaste lewe uitbetaal
en toe het weer die duisternis gedaal.
Maar eendag was ‘n Godsbrand in ‘n bos wat
nooit die bos gebrand het of geblus is nie –
en dus…
kon in daardie donker nuwe lewe vlam
toe God gesê het dat daar Lig sal wees
(en daar was):
in daardie graf  ‘n groot, groot vuur
soos die opkoms van die Son wat ewig duur.

Laat julle lig so skyn voor die wêreld…
Wees die wierook wat vir God sal brand…
ja, brand uit, brand uit en jy sal sterwe,
maar híérdie bos sal altyd brand en skyn
en bly en altyd lewe
en die ewige Lig beërwe.

 


God is groter

God is groter

Palmsondag 13 April 2014

 

God is groter as die kruisig kruisig skare skree.

God is groter as die kap-kap spyker vlees in twee.

God is groter as die blind vergewe weet nie wat hul doen.

God is groter as die God verlaat daar hang en waarom dan?

God is groter as die genadesteek die water bloed die vloek.

God is groter as die kreet die gees gegee die donker doek.

God is groter as die haastig graaf die grond verwonde lyk.

God is groter as die ter helle aarde daal die dood af sak.

God is groter as die alreeds drie dae balsem ruik al Here.

God is groter as die klip die engel wat die graf betree en sit.

God is groter as die hemel heelal opstaan lewe lewe skree.


Pasgale misterie

Pasgale misterie

Paasfees 2013

as jy lank genoeg

in die donker staar

eigengrau beleef

word dit ligter daar

jy sien dan hemeldinge

hoor die stemmekoor

die halleluja-sange

die lig die lig

verblindend mooi

as jy lank genoeg

die son in kyk

word alles donkerder

oop oë blind maar voel

dan aan jou siel hoe naby

Hy nog heeltyd is

soos Pa

as ons in die nagte ry

is ons al amper daar?


Gebed vir Aswoensdag

Gebed vir Aswoensdag

Woensdag, 13 Feb 2013

Om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking. Jes 61:3 

as hierdie Vaste Here meer kan wees

as net onthouding van die vlees

as U Gees kan daag, my dalk onderskraag

as U kragtig dáár kan wees

as ek dit moeilik het, soos reeds

as U kom ingryp hierdie tyd:

as op my hoof

as op my hande

as in my loof, en sieraad bring

as U my hoof dan vet kan maak met olie

as ek met ‘n lofgewaad kan sing

as ek hierdie Vaste eer  aan U kan bring

as alles anders was

sou Vaste weliswaar geen Vaste wees, maar fees

ek wil die lyding vryspring, Pase afdwing

dus moet Vaste leeg wees, moeilik, seer

vraend, vresend, kruisiging

eers later, later, later…

Eendag kom

die opstanding