Category Archives: Lydenstyd

Pasgale misterie

Pasgale misterie

Paasfees 2013

as jy lank genoeg

in die donker staar

eigengrau beleef

word dit ligter daar

jy sien dan hemeldinge

hoor die stemmekoor

die halleluja-sange

die lig die lig

verblindend mooi

as jy lank genoeg

die son in kyk

word alles donkerder

oop oë blind maar voel

dan aan jou siel hoe naby

Hy nog heeltyd is

soos Pa

as ons in die nagte ry

is ons al amper daar?

Advertisements

Gebed vir Aswoensdag

Gebed vir Aswoensdag

Woensdag, 13 Feb 2013

Om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ‘n gewaad van lof vir ‘n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ‘n planting van die HERE, tot sy verheerliking. Jes 61:3 

as hierdie Vaste Here meer kan wees

as net onthouding van die vlees

as U Gees kan daag, my dalk onderskraag

as U kragtig dáár kan wees

as ek dit moeilik het, soos reeds

as U kom ingryp hierdie tyd:

as op my hoof

as op my hande

as in my loof, en sieraad bring

as U my hoof dan vet kan maak met olie

as ek met ‘n lofgewaad kan sing

as ek hierdie Vaste eer  aan U kan bring

as alles anders was

sou Vaste weliswaar geen Vaste wees, maar fees

ek wil die lyding vryspring, Pase afdwing

dus moet Vaste leeg wees, moeilik, seer

vraend, vresend, kruisiging

eers later, later, later…

Eendag kom

die opstanding


Stil Saterdag (2)

Stil Saterdag (2)

23 April 2011

 

ek kitschristen eis

dat sterf en opstaan

saam moet gaan

 

ek bely en gee my self

so skenk U dus vir my

wetmatig liniêr

ás A, dán B

en X sal lei na Y

my seëning

en soet oorwinning

nóú

 

maar stil saterdag

is Jesus in die hel

van wag


Stil Saterdag

Stil Saterdag

23 April 2011

 

selfs in die doodse nag

wat langer duur as

vier en twintig uur

moet jy soms wag

die stilte van die graf

waar niks maar niks gebeur

verduur

die donker van die siel seisoen

self ondersoek en boete doen

Here waarom het U my verlaat?

sy dag kom seker soos die son

maar net so waar is daar

die wag : stil Saterdag

 

heilge stilte heers

op Sabbatsdag

as tyd nie langer tik

as God gaan rus en ek

en jy

moet

wag


Lydenstyd belydenis

Lydenstyd belydenis

3 Maart 2010

waarom ly ek nie in lydenstyd vir u

en dra ek nie my kruis

waarom word die klein bewyse

koffie – sjokolade – wyn

groot opofferings

wat ek moet aflê, pyn

wat nooit kan vergelyk

al faktor ek dit ook oneindig

ek weet dit wel –

en ek is regtig jammer

en as ek vas, vergewe

dat dit my so geestelik laat voel

dat ek ‘n reusewerk verrig

in hemelse realme

maar gees x vlees = vlees

die les van lydenstyd is dus

dat dit my eie ek sal wys

ja dat ek myself kan sien

en dan vir u wat hang

daar aan u kruis


apokatastasis

Hand 3:21 | Lydenstyd 2012

die Here alleen weet

na Jesus wat aan die kruis

eenmalig en finaal

die heelal minusterminaal

en universele teenpool

aan Homself kon koppel

en van die skok gesterf het

vir drie dae voor

die Ewige Plus in Hom

kon terugstroom of daar

in die heroprigting van

alle dinge

‘n negatiewe potensiaal

kan bly?


Middel

In

die

middel van my geloof staan

Jesus Christus

en

in

die

mid

del

van

die

middel

staan die kruis

wat alles skei en saamvoeg

bo en onder, oud en nuut, in en uit, een en almal, tyd en altyd

EEN GOD EEN HERE EN MIDDELAAR EEN GEES EEN KERK EEN

Geloofsbelydenis: Paasfees 2011