Category Archives: Name van God

El Elohe Israel

El Elohe Israel
Gen 32-33 | 25 Mrt 2016

O God van Jakob, wat in sy angs
U aangegryp het en by Jabbokspruit
U nie wou los nie tot U hom geseën het.
U seën hom wel en sê sy naam is Israel,
omdat hy met God geworstel en oorwin het.
God van my vader, ontmoet my ook by Pniël,
ja, daar in die donker drif, en laat die Son
daar opkom, van aangesig tot Aangesig,
en sal U my behoue bring tot Sigem,
heil’ge grond, ontmoetingsplek met
God, die God van Israel:
my Vadersgod is God,
die God van my verbond,
my God
is U.
Amen.

Advertisements

Naam bo alle name

17 Mrt 2016

Naam bo alle name,
as ek dink ek het U vasgevat
– U op u Naam betrap –
het ek U weer verloor.
U is groter as u grote Naam,
groter as u Name saam,
as al die name wat bestaan!
Maar u Naam en name saam
is vensters vir u onbeskryflikheid,
is woorde wat die Lig omraam
wat na my reik. Amen.


Ja Jah Jahwe

Ja Jah Jahwe

U is my krag en my psalm:
groot gevaar nou agter my-psalm,
waters links en regs van my-psalm,
droë grond warm onder my-psalm,
beloofde land daar voor vir my-psalm,
God se hand hier bo-oor my-psalm;
U het my tot heil geword!
Amen.

Jes 12:2