kruis Kruis

kruis Kruis

Lydenstyd-refleksie

8 Maart 2017

As

jy

aan die Vaste deelneem

is dit moeilik

(en van koffie vas die moeilikste!)

en lánk maar

daar is wel een seën

jy sal jou mislukking sien

jou nie-opdaag-in-jou hart

jy’t gedog gewou dog nie gebid gegee

maar toegeplak met pleisters

van klein-klein kruisigings

jou sonde-aard nog nét so baar

en jy sal weet waarom

Hy

dan

dáár moes hang

en wat genade werklik is

Advertisements

The Last Days according to Jesus (RC Sproul)

sproulThe Last Days according to Jesus. When did Jesus say he would return? (RC Sproul, Baker, New Ed 2015)

Lees weer die subtitel van hierdie boek van hierdie bekende Amerikaanse teoloog. When did Jesus say he would return?  ‘n Deksels goeie vraag! Enige-een wil mos die antwoord hierop lees, nie waar nie?  Veral iemand soos ek, wat my M oor Openbaring gedoen het en sommer hierdie jaar nog ‘n kleurvolle en oulike kursus deur Openbaring wil aanbied.  Onthou, Openbaring is nie waar ons begin as ons oor die eindtye wil leer nie, dis waar ons eindig. Ons begin by die Ou Testament se Messiasverwagting en die profete se beskrywing van die “Dag van die Here”, dan gaan ons na die Messias self – want Hy het toe gekom – en hoor wat HY sê. Dis waar Sproul se goeie vraag inkom. Wat JESUS sê is die raamwerk van ons hele toekomsverwagting (en ons vind dit in Mat 24-25, die sg. “Profetiese Rede”), en dan vul ons DIT in met wat Paulus (opstanding, Antichris), Johannes (Antichris) en Petrus (wederkoms) sê en DAN eers kom ons by Openbaring uit. Sien?

Hier is egter die teleurstelling: Sproul antwoord nêrens die vraag nie!  Nêrens. Die boek is in elk geval toe geen algemeen-populêre boek nie, maar ‘n baie teologiese handboek oor die eindtye. Dit bespreek veral die meriete van die preteriste teenoor die futuriste, as dit by Jesus en die ander Nuwe Testamentiese skrywers kom. Die preteriste sê dat die Nuwe Testament skryf met die oog op dit wat IN HULLE TYD, of in die lesers se tyd sou gebeur – anders sou dit nie sin maak nie, en die futuriste sê dis gemik op die einde, veel later, soos bv. ons tyd of later, selfs duisende jaar later. Anyway, Sproul haal preteriste aan om te wys hy glo hulle is maar reg – maar hy commit hom nêrens aan ‘n standpunt nie!  Dit gaan veral oor die feit dat Jerusalem en die tempel in 70 n.C. oorrompel en platgestoot is. Hy wys hoe die een voorspelling na die ander in daardie verskriklike geleentheid vervul is – maar nie almal nie, né?  Dit was egter ‘n ongelooflike en beslissende besoeking van God aan die Joodse volk. Alles het daarna verander – die tyd van die Messias het daarna aangebreek.

Dis maar dit – ek wens die boek het my meer geleer, maar het darem lig op ‘n paar goed gekry – en ek gaan heel waarskynlik daardie kursus skryf!


Nog vrae, Here

 

As ‘n man u Naam bely en hy

versigtig leef, en dit en dat vermy

wat U nie sal behaag nie

(rook, drink, dobbel, vloek)

en tyd maak om te bid

en in u Woord U soek –

en as ‘n ander man sê hy glo ook,

maar harder leef en vloek

en hom minder steur aan reëls

en sê “God alleen kan oordeel,

los dit tussen Hom en my”

en ek by hom meer liefde kry

vir ander mense: is

SY God nie groter,

SY geloof nie regter, égter nie?

Die verkeerde een wat lief het,

is regter as die een wat reg het,

maar glad nie God se liefde wys.

Dit los my nog met baie vrae…

 


17 Julie 2016

17 Julie 2016

Almagtige
Alomteenwoordige
Teenwoordige
Inwonende
Liefdevolle

Ek prys U vir u goedheid, Here, wat rigting gee in ‘n ambivalente wêreld.
Ek prys U vir u genade, Here, wat wys dat die reg nie net wit en swart is nie.
Ek prys U vir u liefde, Here, wat betekenis gee aan ‘n andersins betekenislose wêreld.

Maak my goed, Here, gee my genade, laat my liefhê – soos U.

Laat my gebed nie oor my gerief of gemak gaan nie, Here, maar oor wat U met my kan doen. Wat is u wil vir my in hierdie tyd – hoe moet ek lewe? Ek weet: met goedheid, genade en liefde!  Kom Heilige Gees, en verander my – IN my  omstandighede – en maak my soos U sou wees in hierdie omstandighede. Ek bid dat hierdie gebed U sal eer.

Ek kan egter nie stilbly oor die feit (en U het dit reeds in my hart gelees) dat ek hoop dat die omstandighede ook sal verander nie, Here! Ja, dit is deel van my gebed, want ek is ‘n mens wat voor God buig.

Gee my dus vandag wat ek vandag benodig, Here. U ken dit soveel beter as ek – en U ken my begeertes ook!

Aan U kom toe lof, eer en heerlikheid, majesteit en krag – tot in ewigheid!
Amen.


Nuwejaarsgebed

Noudat ek my nuwejaarsgebed
gebid het, sien ek dit:
‘n boom, ‘n bos in Sinaï.
Als wat ek U vra vanjaar,
my kinders, huwelik, bediening,
als wat ek U voor vertrou,
vertrou en vra U mý
op hierdie Nuwejaar. Ja,
U wens my dit van harte toe!
So – ek sal die takke snoei en
aan die grond werk,
maar die groei – dat van
dié lote sterk sal word –
kan net U, en dat dit bloei
en blom, Here (geen mens
kan blomme maak nie!) –
en dan die vlam, die Vlam,
wat dié bos ú bos maak,
dís die saak wat in my brand:
dat daar ‘n Vuur sal wees,
‘n brandbos, braambos,
dié jaar, dié trek, ‘n Syn,
‘n Sinaï in die woestyn,
u Teenwoordigheid,
is my gebed.
Amen.


‘n Kersfees-seën

‘n Kersfees-seën

(Jimi le Roux, Kersdag 2015)

Mag ‘n ster jou hemel vul,

mag hoop jou op ‘n reis laat gaan –

mag jy in die nagte eng’le hoor,

en soek en vind en by ‘n wonder staan:

van aangesig tot Aangesig

mag jy Hom sien en voor Hom buig;

mag jy goud wierook mirre gee, jou  al –

ja, mag jou lewe Betlehem wees

en jou hart die stal.

15-thesongofangels


Die Weg-gewer – Bob Burg & John David Mann.

weggewerDie Weg-gewer. ‘n Storie oor ‘n kragtige sake-idee. Bob Burg en John David Mann. (Naledi, 2008)

Nooit van die boekie geweet nie! Dis ‘n sake-filosofie boek in die lyn van Who moved my Cheese en The Greatest Salesman in the World.  Dis een van daardie teen-intuïtiewe boeke wat leer dat om te ontvang jy moet gee, om ‘n leier te wees moet jy dien, en so aan.  Moenie ‘n go-getter wees nie, wees ‘n go-giver (die Engelse titel van die boek).  Almal soek hitte by die kaggel, maar jy kan eers hitte verwag as jy die vuur gestook het met hout.  Jy moet eers gee.  Wie’t ook sulke taal gepraat? Jesus, ja.  Die hele boek val my op as die manier waarop Jesus besigheid sou doen, as Jesus ‘n besigheidsman sou wees – en ek glo Hy sou ‘n uitstekende besigheidsman wees.

Trouens, ek het net gister (Sondag) gepreek oor amper dieselfde tema: dat jy nie seën kan ontvang as jy nie seën kan gee nie, dat jy bietjie moet vergeet van die ontvang-kant (almal in die kerk en in die besigheid is franties oor die ontvang-kant), maar dat jy moet werk aan die gee-kant. Die ontvang-kant sal dan vir homself sorg, want ‘n vloei sal aan die gang kom. 

Hierdie outeurs deel vyf “sake-wette”, naamlik (ek skryf dit op my manier):
1) Die wet van WAARDE – jou waarde is wat jy gee, nie wat jy (in geld) verhaal nie. Voeg waarde toe, so ver as moontlik;
2) Die wet van VERGOEDING – jou inkomste word bepaal deur die hoeveelheid mense wat jy bedien, en die kwaliteit van jou diens (die gedagte is om so veel as moontlik mense te probeer dien);
3) Die wet van BEINVLOEDING – jou invloed word bepaal deur hoe hoog jy ander se belange bo jou eie plaas (om op HULLE belange te fokus gee jou ‘n “magnetiese persoonlikheid”)
4) Die wet van GELOOFWAARDIGHEID – die belangrikste waarde-toevoeging wat jy kan bied is jouself (glo in dit wat jy as MENS met ervaring en empatie kan bydra)
5) Die wet van ONTVANKLIKHEID – om te kan gee moet jy ook oop wees om te ontvang (anders wat gee jy?)

Ja, die boekie het my nou vreeslik aan die dink. Ek is nie ‘n sakeman nie, maar werk ook met mense en bedien hulle (en moet leef van hulle terugploeg). Dit onderstreep eintlik alles waaraan ek glo.

Nog twee goed:
1. cudos (in Afrikaans sê ons sommer net “koedoes”) aan Hein Kruger van http://www.krugerinternasionaal.co.za wat dit in Afrikaans laat vertaal het
2. As jy voorrade soek – ek het hierdie gekoop by BB (Bargain Books?) Diamond Pavilion, Kimberley. Hulle het hope gehad op uitverkoping teen R20. Koop vir al jou leiers, sê ek.